ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


 

ΒΛΑΣΤΗ

Τοπική Κοινότητα Βλάστης
 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ


Σταθμοί
περιβαλλοντικών
μετρήσεων

  

 


 


 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ          ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ                 2463022857

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ               ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ                 2463022857   

          >>                          ΠΛΑΓΕΡΙΝΟΥ ΚΙΚΗ                   2463022857      

         >>                           ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΩ                           2463022857    

         >>                           ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                2463022857    

 

   FAX: 2463028628

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ)
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ (ΓΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ)
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ)
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΓΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΑΑΤ κ.λ.π
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΒΟΣΚΗΣ
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ή ΜΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΤΟΕΒ) ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.
 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (π.χ. ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ κ.λ.π)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

·         ΑΙΤΗΣΗ(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

·         ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ.

·         ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Ε1 & Ε9 ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

·         ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

·         ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΣΔΕ

·         ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΣΔΕ

                                 α)ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ, ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

                                 β)ΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 5ΕΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

 

 

 

2.         2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ (ΓΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

·         ΑΙΤΗΣΗ(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

·         ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

·         ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΣΔΕ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

·         ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ.

 

 

      3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

·  ΑΙΤΗΣΗ(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

·  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΣΔΕ

·  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ,ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

·  Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ  50 ΜΟΡΙΑ (π.χ. 100στρ ΣΙΤΗΡΑ, 20στρ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ ή ΜΗΔΙΚΗ, 8στρ ΟΠΩΡΩΝΕΣ, 17στρ ΠΑΤΑΤΕΣ, 50 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ, 8 ΑΓΕΛΑΔΕΣ κ.λ.π)

 

 

 

 

      4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ)

           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

·         ΑΙΤΗΣΗ(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

·         ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

·         ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΤΛΟ(π.χ. ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΑ),ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΧΑΡΤΗ

 

 

 

      5.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΓΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΑΑΤ κ.λ.π

         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

·         ΑΙΤΗΣΗ(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

·         ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ, ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΕΙΟ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ.

 

 

 

     6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

 

            ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

·   ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

·   ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΖΩΩΝ.

 

 

 

     7.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ή ΜΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΤΟΕΒ) ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

             

                  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

·         ΑΙΤΗΣΗ(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

 

 

 

    8.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

                  

                   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

·         ΑΙΤΗΣΗ (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

 

 

     9.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (π.χ. ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ κ.λ.π)

 

 

 

                                       

 

 

Δελτία Τύπου

 

 

22-01-13 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

15-01-13 ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
15-01-13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
15-01-13 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β’ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
15-01-13 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β’ ΤΟΜΕΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ :  ΑΠΟ 21/01/2013
10-01-13 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
08-01-13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε Χ. ΚΕΣΚΕΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

07-01-13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ

24-12-12 ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

24-12-12 ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

24-12-12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
17-12-12 ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ ΑΝΟΙΞΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

12-12-12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

12-12-12 ΕΟΡΔΑΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ
12-12-12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
11-12-12 ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
07-12-12 «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ»
03-12-12 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ-20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
03-12-12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2 /2012        ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
30-11-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Η ΕΚΘΕΣΗ «ΤΟ ’12 ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

30-11-12 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
27-11-12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

21-11-12 ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΑΛΤΙΝΟ  

12-11-12 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

12-11-12 ΒΡΑΔΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

09-11-12 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
09-11-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΟΡΔΑΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09-11-12 ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ

08-11-12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΑΔΕΣ: ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

08-11-12 ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

 

 

Site map

© www.ptolemaida.gr