Έκδοση Πιστοποιητικών

Παρεχόμενες  Υπηρεσίες

 

δημοτολογίων  

Γραφείου ΟΓΑ

Οικονομικής υπηρεσίας  

Τεχνικής υπηρεσίας

 

 

dimotologion

Υπηρεσίες δημοτολογίων

 

Πολιτικός Γάμος

Μεταδημότευση οικογένειας που είναι γραμμένη σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα

Μεταδημότευση συζύγων που δεν άνοιξαν οικογενειακή μερίδα σε Δήμο ή Κοινότητα

Εγγραφή οικογενειακής μερίδας όταν είναι δημότες του ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Εγγραφή οικογένειας όταν ο ένας σύζυγος είναι δημότης και ο άλλος ΜΗ δημότης

Μεταφορά σε οικογενειακή μερίδα όταν η σύζυγος είναι διαζευγμένη και υπάρχουν παιδιά

Μεταδημότευση στο Δήμο Πτολεμαΐδας διαζευγμένης γυναίκας

Ατομικό πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών

Πιστοποιητικό για Επίδομα ΟΓΑ

Πιστοποιητικό στρατολογικής Χρήσης

Πιστοποιητικό για Δημόσιες Υπηρεσίες

Πιστοποιητικό για Διαβατήριο

Πιστοποιητικό για Αθλητική Χρήση

Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας

Πιστοποιητικό για Δελτίο Ταυτότητας

Πιστοποιητικό για Μεταδημότευση

Πιστοποιητικό για Εγγραφή σε Σχολείο

Πιστοποιητικό πολλαπλώς Εγγεγραμμένο

Πιστοποιητικό εγγραφής Αδήλωτου στο Μητρώο Αρρένων

Πιστοποιητικό για Προσθήκη Πατρώνυμου ή Μητρώνυμου

Πιστοποιητικό για Προσθήκη Κυρίου Ονόματος

Πιστοποιητικό ανυπαρξίας

Πιστοποιητικό αδήλωτου

Πιστοποιητικό για Διόρθωση Επωνύμου, Πατρώνυμου, Μητρώνυμου

Πιστοποιητικό για Διόρθωση Κυρίου Ονόματος

Πιστοποιητικό για Μετεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων

 

oga

 

Υπηρεσίες Γραφείου ΟΓΑ

 

 

Χορήγηση Ισόβιας Σύνταξης από τον ΟΓΑ. (χορηγείται για τέσσερα παιδιά και ηλικίας άνω των 23 ετών)

Χορήγηση Επιδόματος Τρίτου Παιδιού και Πολυτεκνικού Επιδόματος

Έκδοση Σύνταξης Γήρατος

Έξοδα Κηδείας

Έκδοση Σύνταξης Υπερηλίκων

Σύνταξη Γήρατος (Διμερείς Συμβάσεις)

Σύνταξη λόγω θανάτου του ενός συζύγου ή και των δύο και υπάρχουν ανήλικα τέκνα

Κύρια Ασφάλιση ΟΓΑ

Σύνταξη Γήρατος Ε.Ε

Σύνταξη Αναπηρίας Ε.Ε

Χορήγηση Επιδόματος Κυοφορίας και Λοχείας καθώς και βοηθήματος τοκετού

 

 

oikonomikis

 

Υπηρεσίες Οικονομικής υπηρεσίας

 

 

Βεβαίωση ΤΑΠ

Έκδοση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου

Έκδοση Άδειας Διαφημιστικού Ταμπλό

Έκδοση Βεβαίωσης τ.μ. για Ηλεκτροδότηση

 

 

 

 

 

texnikis

 

Υπηρεσίες Τεχνικής υπηρεσίας

 

 

Βεβαίωση Αλλαγής Αρίθμησης Οικοδομών ή Αλλαγής Ονομασίας Οδού

Βεβαίωση Χρήσης Γης

Βεβαίωση Υψομέτρου

Βεβαίωση Άδειας Εκσκαφής

Βεβαίωση για Άδεια Λειτουργίας Γυμναστηρίων

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος

Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας Θεάτρων-Κινηματογράφων-Κέντρων διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων

 

 

 

 

 

Από το Δήμο Πτολεμαΐδας εκδίδονται και συμπληρώνονται οι αιτήσεις όλων των ανωτέρω τύπων των πιστοποιητικών

 

 

Site map

© www.ptolemaida.gr