ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 
ΕΚΤΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

2016

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

 Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

2015

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

 Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015.   

ΈΓΚΡΙΣΗ ΈΚΘΕΣΗΣ Α̟ΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ _ ΤΡΙΜΉΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫ̟ΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΈΤΟΥΣ 2015.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

 

 

 

ΚΟΙΠΠΑΠ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

 

 

 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site map

© www.ptolemaida.gr