Σχολεία

 

         
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
         
  ΛΥΚΕΙΑ Τ.Ε.Ε.
         
  Ι.Ε.Κ.    

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
δ.δ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
Τηλ. 2463077717
φαξ. 2463077414

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

 

 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://1dim-ptolem.koz.sch.gr

 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://2dim-ptolem.koz.sch.gr

 
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://3dim-ptolem.koz.sch.gr

 
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://4dim-ptolem.koz.sch.gr

 
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://5dim-ptolem.koz.sch.gr

 
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://6dim-ptolem.koz.sch.gr

 
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://7dim-ptolem.koz.sch.gr

 
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://8dim-ptolem.koz.sch.gr

 
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://9dim-ptolem.koz.sch.gr

 
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://10dim-ptolem.koz.sch.gr

 
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://11dim-ptolem.koz.sch.gr

 
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 24630 http://12dim-ptolem.koz.sch.gr

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟ 24630  

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

 


 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΜΟΥΣΙΚΟ Τηλ24630     24888 http://1gym-ptolem.koz.sch.gr

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τηλ24630     23892 http://2gym-ptolem.koz.sch.gr

 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τηλ24630 http://3gym-ptolem.koz.sch.gr

 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τηλ24630 http://4gym-ptolem.koz.sch.gr

 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τηλ24630     26856 http://5gym-ptolem.koz.sch.gr

 

 

 

ΛΥΚΕΙΑ

 

ΛΥΚΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

 


 
1ο ΛΥΚΕΙΟ 24630      22281 http://1lyk-ptolem.koz.sch.gr

 
2ο ΛΥΚΕΙΟ 24630 http://2lyk-ptolem.koz.sch.gr

 

3ο ΛΥΚΕΙΟ 24630      21177 http://3lyk-ptolem.koz.sch.gr

 
4ο ΛΥΚΕΙΟ 24630  

 

 

 

Τ.Ε.Ε.

 

Τ.Ε.Ε.   ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

 

1ο ΤΕΕ   24630 http://1tee-ptolem.koz.sch.gr

 

2ο ΤΕΕ 24630     25511 http://2tee-ptolem.koz.sch.gr

3ο ΤΕΕ 24630     23110 http://3tee-ptolem.koz.sch.gr

 

 

Ι.Ε.Κ.

 

Ι.Ε.Κ.  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

 
 
ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 24630   54286 - 7 http://iek-ptolem.koz.sch.gr
 
 

 

Site map

© www.ptolemaida.gr