Δήμαρχος

 
 
 
Δήμαρχος  
Αντιδήμαρχοι  
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου  
   

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

 

Site map

© www.ptolemaida.gr