Οικονομική  Επιτροπή  
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
   

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

Τακτικά μέλη

 

Πρόεδρος : Σάββας Ζαμανίδης

Αντιπρόεδρος : Παρασκευή Βρυζίδου

Μέλη :           Ιωάννης  Αριστερίδης

                     Κων/νος πολυχρονίδης

                     Γεώργιος Κοκκινίδης

                     Κων/νος Σερσέμης

                     Γεώργιος Χαιτίδης

                     Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

                     Γεώργιος Καραίσκος   

Αναπληρωματικά μέλη

 

Τσοκτουρίδης Ιωάννης

 

Σιδηρόπουλος Κοσμάς

 

ΚΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ   

 

Μίχος Κωνσταντίνος  ( της μειοψηφίας )

 

Τσολακίδης Ισαάκ  ( της μειοψηφίας )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site map

© www.ptolemaida.gr