ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ

 

 

 

 

ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» Δήμου Εορδαίας (ΦΕΚ 1134/τ.β/3-6-2011)

 

 • Φιλαρμονική  (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463350119)

Δ/νση : 25ης Μαρτίου 15     

 • Ωδείο (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463053503)

Δ/νση : Δήμητρας 1

 • Βιβλιοθήκη (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463021154)

Δ/νση : Διαδόχου Παύλου 20

 • Μουσείο (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463054444)

Δ/νση :28ης Οκτωβρίου 1

 • Α΄ ΚΑΠΗ (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463022647)

Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης - Πολύκεντρο

 • Β΄ ΚΑΠΗ (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463027270)

Δ/νση : Π. Αδαμοπούλου 50

 • Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πτολ/δας(τηλέφωνο επικοινωνίας 2463025010)

Δ/νση : Δημοκρατίας 13

 • Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πτολ/δας (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463024638)

Δ/νση : Καραζάνου 1

 • Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Πτολ/δας (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463021422)

Δ/νση : Αμύντα 3

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανατολικού (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463031206)

Δ/νση : Ανατολικό Εορδαίας

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πύργων (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463091322)

Δ/νση : Πύργοι Εορδαίας

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περδίκα (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463077242)

Δ/νση: Περδίκκας Εορδαίας

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ολυμπιάδας (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463075212)

Δ/νση: Ολυμπιάδα Εορδαίας

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Άρδασσας (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463074235)

Δ/νση : Άρδασσα Εορδαίας

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εμπορίου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463061244)

Δ/νση: Εμπόριο Εορδαίας

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μηλοχωρίου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463062062)

Δ/νση: Μηλοχώρι Εορδαίας

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φούφα (τηλέφωνο επικοινωνίας 2463061422)

Δ/νση : Φούφας Εορδαίας

 

 

Γραφείο Μισθοδοσίας – Προσωπικού του ΝΠΔΔ : τηλ. 2463350119

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Κατσίνας Χρήστος – Πρόεδρος
 • Μιμιλίδης Δημήτριος – Αντιπρόεδρος
 • Κοκκινίδης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος
 • Κύρκα Μαρία – Δημοτική Σύμβουλος
 • Κρυσταλλίδου Θεοπίστη – Δημοτική Σύμβουλος
 • Ανδρονικίδου Ιωάννα – Δημοτική Σύμβουλος
 • Πατσινακίδης Δημήτριος – Μέλος
 • Αρναουτίδου Ευανθία – Μέλος
 • Διαμαντής Αναστάσιος – Μέλος
 • Πολιτίδου Δέσποινα – Μέλος
 • Σακκαρίδου Μαρία – Μέλος (εκπ/πος εργαζομένων του ΝΠΔΔ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Site map

© www.ptolemaida.gr