Κ Ε Δ Ε

 

 

 

 

       25ης Μαρτίου 100 – 50 200 – Πτολεμαΐδα

        Τηλ. 2463 081 232 - Φαξ 2463 055 276

 Ε-mail : kede11@otenet.gr

kede14@otenet.gr

                                                                                              

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου προήλθε από την συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων. (ΦΕΚ 945/23-05-2011). Υπάγεται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο των Φ.Γ.Κ.

Διοικείται από 7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο τετραετούς θητείας με την εξής τρέχουσα σύνθεση (με την υπ. αριθμ. 362/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) :

Τακτικά Μέλη Δ.Σ. ΚΕΔΕ :

1.    Σπενταμίδης Γεώργιος – Πρόεδρος

2.    Σίσιος Μιχάλης – Αντιπρόεδρος

3.    Τσολακίδης Ισαάκ – Μέλος

4.    Τακουλίδης Χρήστος – Μέλος

5.    Δαλάκης Θωμάς – Μέλος

6.    Παύλου Αναστασία – Μέλος

7.    Μίμη Φανή – Μέλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ. ΚΕΔΕ :

1.    Σιδηρόπουλος Κοσμάς

2.    Βύρλιος Μάρκος

3.    Καραϊσκος  Γεώργιος

4.    Πετκίδου Ελένη

5.    Καλερίδης Γεώργιος

6.    Κουπαρανίδης Βασίλειος

7.    Κάτσιου Αικατερίνη

Απασχολεί  συνολικά 24 εργαζόμενους (21 με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 2 με συμβάσεις αορίστου χρόνου και 1 με παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών (Λογιστής).

Υλοποιεί τα επιδοτούμενα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας :

«Βοήθεια στο Σπίτι» : Λειτουργούν από το 2003 τέσσερις δομές κατανεμημένες στις Δημοτικές Ενότητες. Εξυπηρετούν κατ’ οίκον συνολικά   300 ηλικιωμένα άτομα με χαμηλό εισόδημα και αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης (15 εργαζόμενοι). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν. Πληροφορίες στο 2463081232.

«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» : Στεγάζεται στην οδό Γαλιάνης 2 στην Πτολεμαϊδα, σε ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο. Εξυπηρετεί 20 ηλικιωμένα άτομα τα οποία προσέρχονται στο συγκεκριμένο κέντρο καθημερινά. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν. (4 εργαζόμενες). Πληροφορίες στο 24630 54803.

«Πειραματική Σχολή Κλασικού Χορού» : Λειτουργεί από το 2001 και υποδέχεται κορίτσια από 4 ετών. Σήμερα διαθέτει μαθητικό δυναμικό 120 κοριτσιών (4-16 ετών). Στεγάζεται στην πρώην Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας. Τα μαθήματα γίνονται τις απογευματινές-βραδινές ώρες από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαϊου. Πληροφορίες στο 24630 81232.

«Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι» : Λειτουργεί από το 2009 για παιδιά προσχολικής ηλικίας και άνω, με τμήμα εφήβων και την ομάδα ΔΗ.ΘΕ.Ν. Δυναμικό : 80 μαθητές. Στεγάζεται στη Νέα Πτέρυγα του Δημοτικού Ωδείου. Λειτουργεί από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάιο. Πληροφορίες στο 24630 81232.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις : Η ΚΕΔΕ, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων αθλητικών φορέων, καταρτίζει εβδομαδιαίο πρόγραμμα χρήσης των διαθεσίμων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου για προπονήσεις, αγώνες κλπ. και φροντίζει για θέματα συντήρησης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου.

Δημοτικό Κολυμβητήριο : Η ΚΕΔΕ καλύπτει δαπάνες του Κολυμβητηρίου για θέρμανση τους μήνες που δεν λειτουργεί η Τηλεθέρμανση, συντηρήσεις εξοπλισμού κ.λ.π.  από έσοδα που εισπράττει  από τα εκεί λειτουργούντα κυλικεία και διαφημίσεις.

Οικονομικά : Αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ – Ελληνικό Δημόσιο), δραστηριότητες με ανταποδοτικό τέλος (δίδακτρα), ενοίκια κυλικείων, διαφημίσεων στους χώρους άθλησης και στο πλαίσιο του εκάστοτε Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Προγραμματική Σύμβαση) με το Δήμο, καλύπτει τις οικονομικές της ανάγκες. Ο Δήμος συνδράμει μέσω, αυτής σύμβασης, κατά το 1/5 του προϋπολογισμού της.

Γραφεία ΚΕΔΕ : 25ης Μαρτίου 100 – Ισόγειο πρώην Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας – Τηλ. Γραμματείας – Διευθυντή : 24630-81232 – Προέδρου : 24630 25225 – Email : kede11@otenet.gr και kede14@otenet.gr

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Site map

© www.ptolemaida.gr