Οικονομική  Επιτροπή  
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑ

 

 

 

  Τακτικά μέλη

 

·         Καίδης Απόστολος

·         Πολυχρονίδης Δημήτριος

·         Παπάς  Ευθύμιος

·         Κάλφας Γεώργιος

·         Σπενταμίδης Γεώργιος 

·         Μπίγγας Στέφανος  ( της μειοψηφίας )

·         Σιδηρόπουλος Σοφοκλής ( της Μειοψηφίας ) 

·         Ασπράγκαθος Ιωάννης  ( της μειοψηφίας )

 

 

Αναπληρωματικά μέλη

 

 

·         Σίσιος Μιχαήλ

·         Καραφουλίδης Ανέστης

·         Αριστερίδης Ιωάννης

·         Ανδρεάδης Κων/νος  ( της μειοψηφίας )

·         Κρυσταλλίδου Θεοπίστη  ( της μειοψηφίας )

 

 

 

 

 

 

 

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Site map

© www.ptolemaida.gr