Δήμαρχος  
Αντιδήμαρχοι  
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site map

© www.ptolemaida.gr