Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

June 27, 2022

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

[…]
June 24, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 30-6-2022

[…]
June 14, 2022

Απολογισμός Πεπραγμένων από την Δημοτική Αρχή Εορδαίας, την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022.

[…]
June 14, 2022

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-06-2022

[…]
June 10, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-06-2022

[…]
June 3, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-06-2022

[…]
May 24, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 25-5-2022

[…]
May 20, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-05-2022

[…]
May 13, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/5/2022

[…]
May 13, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-5-2022.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο