Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

November 16, 2021

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

[…]
November 11, 2021

Κ.Ε.Δ.Ε. – Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”

[…]
November 5, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών”

[…]
November 5, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών”

[…]
November 5, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Υδατοδεξαμενής, Αντλία Υδάτων, Έτοιμοι Σκυροδέματος & Οπλισμό, για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων”

[…]
November 2, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για “Περισυλλογή και Αποτέφρωση Αδέσποτων Νεκρών Ζώων”

[…]
November 2, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την “Πιστοποίηση Καλαθοφόρου οχήματος Δήμου Εορδαίας”

[…]
November 2, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Προμήθεια κάθετων υφασμάτινων περσίδων εσωτερικής συσκότισης”

[…]
October 29, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το έργο «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities»

[…]
October 21, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών “Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βλάστης 2021-2022”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο