Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

December 6, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την πράξη : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΟΔΑΙΑΣ”

[…]
December 2, 2021

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 3,5,6 και 7 της πράξης με τίτλο : “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”

[…]
November 30, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τις ανάγκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα συνεργεία της πρώην ΑΕΒΑΛ”

[…]
November 30, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων”

[…]
November 30, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Υλικών Περίφραξης κοιμητηρίου της Κοιν. Κρυόβρυσης”

[…]
November 30, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Εποχιακών Ανθοφόρων Φυτών”

[…]
November 29, 2021

Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ: Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα

[…]
November 22, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Αλατιού Χειμερινής Περιόδου 2021-2022”

[…]
November 22, 2021

Διακήρυξη για την “Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας”

[…]
November 16, 2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διεθνούς Ηλεκτρονικής διαδικασίας για την προμήθεια “Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο