Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

February 15, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για « Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς , μεταφορά στις ανάλογες δομές και επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον»

[…]
February 4, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών “Ασφάλισης Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Εορδαίας”

[…]
January 28, 2022

Κ.Ε.Δ.Ε. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διαρκείας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022

[…]
January 21, 2022

Προκήρυξη παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α , πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Εορδαίας

[…]
December 27, 2021

Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για την ΣΟΧ 2/2021

[…]
December 21, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Αποστολή Αλληλογραφίας Μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου”

[…]
December 14, 2021

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την Προμήθεια Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 14, 2021

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την “Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα “

[…]
December 9, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών και φαξ γα τα έτη 2021-2022”

[…]
December 7, 2021

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 731,125 στρεμμάτων στην Κοινότητα Ερμακιάς

[…]
Accessibility
Κλείσιμο