Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για ” Έκδοση Καρτών Καυσαερίων Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για “Οδική Βοήθεια Οχημάτων <3,5 tn του Δήμου Εορδαίας"

[…]
March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για την ” Έκδοση Πιστοποιητικών Ταχογράφων Οχημάτων Δήμου Εορδαίας”

[…]
March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Συντήρηση Πυροσβεστήρων Οχημάτων και Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Υλικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας για αποκαταστάσεις σκαμμάτων, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων κ.λ.π. κατά τις εργασίες του συνεργείου Δομικών”

[…]
March 9, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων”

[…]
March 1, 2022

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

[…]
February 28, 2022

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – Οι ειδικότητες στον Δήμο Εορδαίας

[…]
February 25, 2022

Κ.Ε.Δ.Ε : Προσωρινά αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης τριών πτυχιούχων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για το προγράμματα ΠΑγΟ 2021-2022

[…]
February 22, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης ειδικών προδιαγραφών για ανακύκλωση υπολειμμάτων τσιγάρου”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο