Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

December 11, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ανάθεση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της διαχείρισης αδέσποτων ζώων”

[…]
December 11, 2019

ΔΕΥΑΕ: Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια κολάρων ταχείας επισκευής αλουμινίου – σωλήνες αποχέτευσης – ειδικά τεμάχια”

[…]
December 11, 2019

ΔΕΥΑΕ: Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια χυτοσιδηρών κολάρων Υδροληψίας”

[…]
December 5, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλεία σε απορριματοφόρα”

[…]
December 5, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων”

[…]
December 5, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Έκδοση έγκρισης Τύπου Ειδικού Σκοπού Μεταβίβαση Οχημάτων Ειδικού Σκοπού”

[…]
December 2, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Εργασίες συντήρησης αύλειου χώρου 4ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας”

[…]
November 27, 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο ” Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου στο 4ο Γυμνασίο “

[…]
November 27, 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο : “Συντήρηση στέγης 5ου δημοτικού σχολείου Πτολεμαϊδας”

[…]
November 27, 2019

Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου

[…]
Accessibility
Κλείσιμο