Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

April 7, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων”

[…]
April 7, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμα χειρουργείου για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταφυγίου Ζώων”

[…]
April 7, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων”

[…]
March 12, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθειας υλικών για την συντήρηση των μηχανών κοπής ξύλου”

[…]
March 12, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Βενζινοκίνητου ψεκαστικού συγκροτήματος”

[…]
March 9, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.: Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Σωλήνων – Καλωδίων υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων.

[…]
March 6, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. : Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού”

[…]
March 5, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια υλικών συντήρησης για τα κοιμητήρια της Τ.Κ. Εμπορίου”

[…]
March 4, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Εκμίσθωση εννέα φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2020”

[…]
February 13, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Εορδαίας”.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο