Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

October 5, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Τεχνικό Έλεγχο και Έκδοση Καρτών Καυσαερίων Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
September 30, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και φαξ για τα έτη 2020 -2021”

[…]
September 29, 2020

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου: ” Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας”

[…]
September 29, 2020

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου:” Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας, έτους 2020”

[…]
September 25, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αδρανών υλικών”

[…]
September 24, 2020

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση στεγών κοινοτητών καταστημάτων Δήμου Εορδαίας”

[…]
September 24, 2020

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ” Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας”

[…]
September 15, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εργαλείων σάρωσης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας”

[…]
September 9, 2020

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου:” Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδικών Σταθμών Δήμου Εορδαίας”

[…]
September 9, 2020

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου: “Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο