Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

May 5, 2022

21η Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Εορδαίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

[…]
May 4, 2022

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Ανθοφόρων Φυτών”.

[…]
May 4, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού και εργαλείων χειρών κοπής & συγκέντρωση προϊόντων κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση πρασίνου”

[…]
May 4, 2022

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλώσιμων μηχανημάτων πρασίνου”.

[…]
April 26, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας»

[…]
April 26, 2022

Όροι διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

[…]
April 20, 2022

Διακήρυξη για την ” Προμήθεια ενός (01) γεωργικού ελκυστήρα – πολυμηχανήματος με συνοδευτικό εξοπλισμό”

[…]
April 15, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης για την “Συντήρηση και Προμήθεια Πυροσβεστήρων Δήμου Εορδαίας και Νομικών Προσώπων για το έτος 2022”

[…]
April 15, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών προς “Αντικατάσταση Εξοπλισμού Πληροφορικής Πολεοδομίας και Τεχνικής Υπηρεσίας”

[…]
April 15, 2022

Διακήρυξη για την “Προμήθεια ενός (1) φορτηγού διαξονικού ανατρεπόμενου με υδραυλικό γερανό και αρπάγη”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο