Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

November 18, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ανάθεση των εργασιών Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μουρικίου”

[…]
November 18, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ανάθεση των εργασιών Αποχιονισμού οδών κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βερμίου”

[…]
November 18, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ανάθεση των εργασιών Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βλάστης”

[…]
November 18, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ανάθεση των εργασιών Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής”

[…]
November 18, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ανάθεση των εργασιών Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πτολεμαϊδας”

[…]
November 16, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού καταφυγίου ζώων”

[…]
November 16, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες του Δημοτικού καταφυγίου ζώων”

[…]
November 13, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Αντιολισθητικών αλυσίδων για τα οχήματα του Δήμου που συμμετέχουν στον αποχιονισμό”

[…]
November 10, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Ειδών Πληροφορικής”

[…]
November 2, 2020

Προκήρυξη ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο