Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Στολών Δικυκλιστών Δημοτικής Αστυνομίας”

[…]
December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια υλικών οδοποιίας για τα συνεργεία του Δήμου Εορδαίας”

[…]
December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια υλικών για τα Συνεργεία του Δήμου για τον χρωματισμό του πολυκέντρου , Νεκροταφείων ,κόμβους, κάγκελα σχολείων, παγκάκια»

[…]
December 1, 2020

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”

[…]
November 26, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια υλικών για το Συνεργείο Ελαιοχρωματιστών του Δήμου”

[…]
November 26, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταφυγίου Ζώων”

[…]
November 26, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταφυγίου Ζώων”

[…]
November 26, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια λατομικού αδρανούς υλικού – 3Α”

[…]
November 26, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια υλικών συντήρησης για τις ανάγκες των Δημοτικών κτηρίων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
November 24, 2020

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο