Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

May 11, 2021

Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

[…]
May 10, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο “Οδική Βοήθεια Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
May 10, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση των ιστών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Εορδαίας”

[…]
May 10, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ετήσια Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Συνεργείου των Ελαιοχρωματιστών του Δήμου για τον χρωματισμό Δημοτικών κτηρίων ,πάρκων κ.λ.π”

[…]
May 7, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια βενζινοκίνητου εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”

[…]
May 7, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια κλαδευτικού εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”

[…]
May 7, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων πρασίνου”

[…]
April 22, 2021

Διακήρυξη φανερής-προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης του υπ αριθμ. 5 τεμ. Τ.Κ. Ερμακιάς

[…]
April 21, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση “Εργασιών τακτικής συντήρησης, επιτήρησης λειτουργίας και αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στις διασταυρώσεις των οδών (α) 25ης Μαρτίου και (β) Ελευθερίας/Οικοτροφείου του Δήμου Εορδαίας

[…]
April 20, 2021

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια κάδων απορριμάτων”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο