Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

April 15, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής”

[…]
April 9, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων”

[…]
April 8, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ” Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μουρικίου του Δήμου Εορδαίας

[…]
April 7, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων”

[…]
April 7, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμα χειρουργείου για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταφυγίου Ζώων”

[…]
April 7, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων”

[…]
March 12, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθειας υλικών για την συντήρηση των μηχανών κοπής ξύλου”

[…]
March 12, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Βενζινοκίνητου ψεκαστικού συγκροτήματος”

[…]
March 9, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.: Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Σωλήνων – Καλωδίων υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων.

[…]
March 6, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. : Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο