Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

May 29, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων

[…]
May 27, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια ανθοφόρων φυτών”

[…]
May 27, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Οδική Βοήθεια Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
May 26, 2020

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας Σχολικού Έτους 2020-2021”

[…]
May 25, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Εργασίες συντήρησης χώρου κυλικείου στο 4ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαϊδας του Δήμου Εορδαίας

[…]
May 25, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια φωτεινού σηματοδότη πεζών”

[…]
May 25, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ” Προμήθεια υλικών για το αρδευτικό Δίκτυο Τ.Κ. Κομνηνών”

[…]
May 25, 2020

Περιληπτική Διακήρυξη για την “Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Πτολεμαϊδας”

[…]
May 22, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Κεφαλής Κλαδέματος”

[…]
May 22, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για επούλωση φθορών οδοστρωμάτων του Δήμου Εορδαίας , έτος 2020”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο