Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

June 18, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ανάθεση των εργασιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου Κ. Αναρράχης και Κ. Βλάστης”

[…]
June 18, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ανάθεση των εργασιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου Κ. Περδίκκα και Κ. Πενταβρύσου””

[…]
June 18, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ανάθεση των εργασιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου Κ. Δροσερού, Κ. Γαλάτειας και Κ.Ολυμπιάδας”

[…]
June 16, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια πλευρικού καταστροφέα”

[…]
June 16, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ” Εμβολίων Τετάνου, Ηπατίτιδας Α και Ηπατίτιδας Β)

[…]
June 16, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια “USB token για χρήση ψηφιακής υπογραφής”

[…]
June 10, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια ανθοφόρων φυτών”

[…]
June 3, 2020

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΒΑΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

[…]
May 29, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων

[…]
May 27, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια ανθοφόρων φυτών”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο