Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

July 8, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια καθισμάτων εργασίας”

[…]
July 6, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργείου επισκευής κάδων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
July 6, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια εργαλείων σάρωσης”

[…]
July 6, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια πολυκαρβουνικών καθρεφτών Φ60 και Φ80 με τα εξαρτήματα στήριξης για τις ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
July 6, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Μεταλλικών Πινακίδων με Ορθοστάτη”

[…]
July 6, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών (Μπαταρίες Τύπου ΑΑ & C)”

[…]
June 24, 2021

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Εορδαίας”

[…]
May 28, 2021

Όροι διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

[…]
May 27, 2021

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας για τα έτη 2021-2022”

[…]
May 26, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων για το 2021”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο