Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

July 28, 2021

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και Φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ”

[…]
July 22, 2021

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Προμήθειας Υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου των Μαραγκών για εργασίες όπως, για την συντήρηση στα παγκάκια που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, όπως πάρκα, παιδικές χαρές κτλ

[…]
July 16, 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας”

[…]
July 15, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ημερήσια φροντίδα αδέσποτων σκύλων, του δημοτικού καταφυγίου και ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του Δήμου Εορδαίας”

[…]
July 15, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια ειδών διαβίωσης Αδέσποτων Ζώων”

[…]
July 14, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Αποκατάσταση Βλάβης Εξοπλισμού Πληροφορικής”

[…]
July 14, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργείου επισκευής κάδων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
July 14, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εργαλείων σάρωσης”

[…]
July 13, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: “Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για W.C. Προσωπικού”

[…]
July 13, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: “Προμήθεια Υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου των Μαραγκών για εργασίες όπως, για την συντήρηση στα παγκάκια που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, όπως πάρκα, παιδικές χαρές κτλ”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο