Δ.Δ. Πτελεώνας

 
 

 

Πτελέα

 

Γενικά στοιχεία: Αιωνόβια δένδρα πτελέας βρίσκονται στην περιοχή του χωριού. Ο αναδασμός των κτημάτων κατά το έτος 1964 αύξησε την γεωργική παραγωγή και βελτίωσε το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.

 

Υψόμετρο  : 780 μ.

Πληθυσμός: 113τ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site map

© www.ptolemaida.gr