Δ.Δ. Ολυμπιάδος

 
 

Με την  ιστοσελίδα αυτή, επιθυμούμε οι επισκέπτες της να γνωρίσουν την ιστορία του Δ. Διαμερίσματος μας, τα έθιμα , να δουν φωτογραφίες από την  Ολυμπιάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Ιστορία:Χαλκά νομίσματα των βασιλέων της Μακεδονίας Φιλίππου Β' και Μεγάλου Αλεξάνδρου και άλλα των Ρωμαϊκών—Βυζαντινών χρόνων πού βρέθηκαν κατά καιρούς από τους Νικόλαο Άνασ. Πα-παδημητρίου, Γεώργιο Πραστάδη και άλλων κατοίκων στη κτηματική περιοχή της Κοινότητας, είναι ισχυρές μαρτυρίες, ότι η ζωή του χωριού συνεχίζεται από τους αρχαίους χρόνους.

            Καταγωγή κατοίκων: Απόγονοι των Μολοσσών θεωρούνται οι κάτοικοι της Ολυμπιάδας. 0ι Μολοσσοί, λαός Ηπειρωτικός, ένωσαν τις Ηπειρωτικές φυλές σε ενιαίο κράτος και εισήγαγαν στην Ήπειρο τον πολιτισμό της Νοτίου Ελλάδος, κόρη του ηγεμόνα  των Μολοσσών Νεοπτολέμου ήταν Ολυμπία ,η μητέρα του Μ. Αλεξάνδρου. Της βασιλίσσης  Ολυμπιάδας το όνομα φέρει το χωριό. Αρχικώς, ο οικισμός βρισκόταν 4 χιλ. βορειοδυτικότερα, πλησίον της Χειμαδίτιδος λίμνης. Εκεί υπάρχουν τα ερείπια των οικιών και των Ναών, καθώς και οι προγο­νικοί τάφοι. Πολλά αντικείμενα, κυρίως εικόνες Αγίων και ιερά σκεύη, έχουν περισυλλεγεί από την θέση αυτή. Η καταστρο­φή του παλιού οικισμού και των Ναών του έγινε με την κατάληψη της Μακεδονίας απο τους Τούρκους. Οι κάτοικοι, πού διασώθηκαν, έγιναν κολλήγοι του Τούρκου Μπέη, στον όποιο παραχωρήθηκε ή περιοχή του χωρίου. Ό Μπέης, ανάγκασε τους κολλήγους να μετοικήσουν στην θέση του ση­μερινού χωρίου, για να βρίσκονται στο κέντρο της καλλιεργούμενης περιοχής. Οι κολλήγοι του Μπέη, έκτισαν τις οικίες τους, ενωμένες σε ημικυκλικό σχήμα για να προστατεύονται  από τις επιδρομές των ληστών και των Τουρκαλβανών. Όλες οι οικίες επικοινωνούσαν μεταξύ τους .Ψηλός τοίχος έκλεινε το πρόσθιο μέρος του ημικυκλίου. Στο κέντρο του τοίχους αυτού υπήρχε η πύλη της εισόδου του οικισμού .

           Κατά τις αρχές του 17ου αιώνα, ποιμενικές οικογένειες της Βορείου Ηπείρου για να αποφύγουν τις βιαιοπραγίες των Αλβανικών ορδών, ήλθαν και εγκαταστάθηκαν, με την άδεια του Τούρκου Μπέη, σε καλύβες δίπλα στη Χειμαδίτιδα λίμνη. Ο ποιμενικός οικισμός ονομάσθηκε Λεσκοβίκι, σε ανάμνηση του τόπου της καταγωγής των κατοίκων.

            Επί της εποχής του Αλή Πασά, η πε­ριοχή περιήλθε στην δικαιοδοσία του. Μετά την εξόντωση του Αλή, το τσιφλίκι άλλαξε, διαδοχικώς, κυρίους έως ότου κα­τόπιν κοινής συμφωνίας, οι κολλήγοι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Χειμαδιτιδος αγόρασαν τα κτήματα και ενώθηκαν σε έναν  συνοικισμό.

            Συμβολή των κατοίκων στον Μακεδονικό Αγώνα: Α­πόγονοι κατοίκων της ευάνδρου Ηπείρου, πιστοποίησαν με αγώνας και θυσίες το ριζοβόλημά τους στην μαρτυρική Μακεδονική γη. Κατά την περίοδο του Μακεδονικού αγώνα ,πιστοί στην αγία ιδέα του Έθνους και συνεχιστές των παραδόσεων της φυλή με σθένος και καρτερία, με την δαμόκλειο σπάθη της σφαγής και κατα­στροφής κρεμασμένη επάνω από το κεφάλι τους, αντέδρασαν στα σχέδια των κομιτατζήδων. Βοήθησαν τους Μακεδονομά­χους με όλα τα μέσα. Και οι Βούλγαροι ξέσπασαν με μανία εναντίον τους. Οι αδελφοί Κων/νος και Δημήτριος Τάσκαρη με τις συζύγους των σφαγιάσθηκαν στην πλατεία του χωριού. Διώξεις, καταπιέ­σεις, κατατρεγμούς και μαρτύρια υπέστη­σαν οι άλλοι. Η τρομοκρατία δεν λύγισε κανένα.

            Αργότερα, η Γερμανική κατοχή ευνόησε τα επεκτατικά σχέδια των Βουλγάρων. Ό Ιερεύς Παπαμάρκος Δημητριάδης και ο Πρόεδρος της Κοινότητος Παύλος Καπατσιάρης, προέταξαν τα στήθη τους στους κατακτητές και προστάτευσαν τον τόπον.

            Θυσιάστηκαν οι ίδιοι. 0ι Βούλγαροι, εκ­δικούμενοι δια των Νοφιτών, τους κατακρεούργησαν την 22α Ιουλίου 1945. Άλλα δεν πέρασαν. Η Ελλάς νίκησε. 

            Μνημεία  Ιστορικά κειμήλια: Στην αριστερή γωνία της της αυλής του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου υπάρχει το ηρώο πεσόντων κατοίκων της Ολυμπιάδας στους υπέρ πίστεως και πατρίδας εθνικούς αγώνες. Τμήμα κιονόκρα­νου Ιωνικού ρυθμού στον παρά την  Χειμαδίτιδα αρχαίο οικισμό είναι εντοιχισμένο στο κωδωνοστάσιο του χωριού.

             Εντός του Ιερού Ναού φυλάσσονται παλιά εκκλησιαστικά βιβλία με χειρόγραφες ρυθμίσεις και φορητές εικόνες καλλιτεχνικής αξία, έργα ζωγράφων 18ου και 19ου αιώνα. Μεταξύ αυτών οι εικόνες της θεομήτορος και του Σωτήρος Χριστού έ­τους 1793, και του Προφήτη Ηλία με το όνομα του δωρητού «Θωμά Παπαζήκου, 2Ο 11 1863». Ιστορικό κειμήλιο είναι το ειλητό του Ναού.

Υψόμετρο: 670 μ.

Πλη­θυσμός: 693 κατ.

ΜΟΡΦΩΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2007

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΕΡΜΑΚΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ  4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007

     

 


 

 

Η ιστοσελίδα αυτή θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται συνεχώς και μαζί με τη συνεργασία* σας θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την προβολή του τόπου μας και την επικοινωνία με τους συνδημότες μας, αλλά και τους φίλους του Δ. Διαμερίσματος μας σε όλο τον κόσμο.

 

 

*Συνδημότες (σες), Επιστήμονες, Καθηγητές, Δημοδιδάσκαλοι, Μαθητές. συνδράμετε στον εμπλουτισμό των Δ.Δ. ιστοσελίδων, με Ιστορικά  γεγονότα, έθιμα, και με διάφορα ενδιαφέροντα θέματα τα οποία νομίζετε πως είναι χρήσιμα να τα γνωρίσουμε στους επισκέπτες μας.

 

Ομάδα δημιουργίας ιστοχώρου.

 

 

επιστροφή

 

Site map

© www.ptolemaida.gr