Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Εορδαίας


Απόφαση Ορισμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

υπ΄αριθμ.  229/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας ΑΔΑ: 6ΚΓΖΩΡ6-18Ο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 • Αντωνιάδης Κυριάκος Δημοτικός Σύμβουλος
 • Λόφτσαλης Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Φουρκιώτη Νικόλαο
 • Αντωνιάδου Μαρία Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρώτρια την Καίδου Άννα
 • Τραχανά Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή τον Κωτσίδη Στέφανο
 • Κοκκινίδη Ευστάθιο Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή τον Τουρτούρη Αθανάσιο
 • Νίκου Λυμπέρη με αναπληρωτή τον Λαζαρίδη Αχιλλέα
 • Παπαδημητρίου Σουλτάνα με αναπληρώτρια την Ιωαννίδου Δέσποινα
 • Μπιτσακάκη Ιωάννη Δημότη με αναπληρώτρια την Ζώρα Παρασκευή
 • Κορυφίδη Ιωάννη με αναπληρώτρια την Λεμονή Εύη
 • Καγιαννάκης Τρύφων με αναπληρωτή Αβραμίδη Σωκράτη
 • Καγκελίδη Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον Βαρβαρούση Αθανάσιο

 Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντωνιάδης Κυριάκος

Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Λόφτσαλης Αναστάσιος


 

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2463 350 120

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 🔗 (παλαιά)

ΦΕΚ Σύστασης Σχολικών Επιτροπών : ΦΕΚ 945/Β/24-5-2011   ||    Τροποποιητικό ΦΕΚ 174/Β/6-2-2012

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας 2017 – 2019

Accessibility
Κλείσιμο