Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

1.1. Γενικός Γραμματέας
1.2. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου
1.3. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
1.4. Γραφείο Διαφάνειας, Διαβούλευσης και πληροφόρησης πολιτών
1.5. Νομική Υπηρεσία
1.6. Αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών
1.7. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
1.8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1.8.1. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
1.8.2. Τμήμα Αστυνόμευσης

Accessibility
Κλείσιμο