Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού

4.1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
4.2. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
4.3. Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού

 

Accessibility
Κλείσιμο