ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Απόφαση Εκλογής Μελών Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΣ 4/2022

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής –  Αρ. Απόφασης: 328/10/10-2-2022


Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικά Μέλη

Πλακεντάς Παναγιώτης (Πρόεδρος)

Ορφανίδης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)

Φουρκιώτης Νικόλαος

Καρακασίδης Δημήτριος

Λοφτσαλής Αναστάσιος

Σεβαστού Ζαφειρούλα

Τερζοπούλου Αθηνά

Μπίγγας Στέφανος

Κοκκινίδης Ευστάθιος

Αναπληρωματικά Μέλη

Πράπα Αναστασία

Σιδηρόπουλος Κοσμάς

Τσεχελίδης Δημήτριος

Δίκας Ιωάννης

Τσάγια Ελένη

Σολαχίδου Βασιλική

 


Οικονομική Επιτροπή 2019 – 2022

Οικονομική Επιτροπή  2014-2019

Accessibility
Κλείσιμο