Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2014-2019

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

(2014-2019)

Απόφαση ορισμού μελών  Επιτροπής Ποιότητα Ζωής ΑΔΣ 67/2017

Τακτικά μέλη

• Αριστερίδης Ιωάννης
• Κάλφας Γεώργιος
• Κατσίδης Ευστάθιος
• Πολυχρονίδης Δημήτριος
• Σίσσιος Μιχάλης
• Ασπράγκαθος Ιωάννης ( της μειοψηφίας )
• Μπίγγας Στέφανος ( της μειοψηφίας )
• Σιδηρόπουλος Σοφοκλής ( της μειοψηφίας )

Αναπληρωματικά μέλη

• Βύρλιος Μάρκος
• Σερσέμης Κωνσταντίνος
• Τσοκτουρίδης Ιωάννης
• Μίχος Κωνσταντίνος ( της μειοψηφίας )
• Τσολακίδης Ισαάκ ( της μειοψηφίας )

 

 

Accessibility
Κλείσιμο