Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

November 30, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Υλικών Περίφραξης κοιμητηρίου της Κοιν. Κρυόβρυσης”

[…]
November 30, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Εποχιακών Ανθοφόρων Φυτών”

[…]
November 29, 2021

Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ: Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα

[…]
November 22, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Αλατιού Χειμερινής Περιόδου 2021-2022”

[…]
November 22, 2021

Διακήρυξη για την “Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας”

[…]
November 16, 2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διεθνούς Ηλεκτρονικής διαδικασίας για την προμήθεια “Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας”

[…]
November 16, 2021

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

[…]
November 11, 2021

Κ.Ε.Δ.Ε. – Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”

[…]
November 5, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών”

[…]
November 5, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο