Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

December 27, 2021

Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για την ΣΟΧ 2/2021

[…]
December 21, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Αποστολή Αλληλογραφίας Μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου”

[…]
December 14, 2021

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την Προμήθεια Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 14, 2021

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την “Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα “

[…]
December 9, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών και φαξ γα τα έτη 2021-2022”

[…]
December 7, 2021

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 731,125 στρεμμάτων στην Κοινότητα Ερμακιάς

[…]
December 6, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την πράξη : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΟΔΑΙΑΣ”

[…]
December 2, 2021

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 3,5,6 και 7 της πράξης με τίτλο : “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”

[…]
November 30, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τις ανάγκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα συνεργεία της πρώην ΑΕΒΑΛ”

[…]
November 30, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο