Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

April 7, 2022

Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 1/2022 Δήμου Εορδαίας

[…]
March 30, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση “Προμήθειας Υλικών για τα αρδευτικά δίκτυα Τ.Κ. Εμπορίου και Δροσερού”

[…]
March 30, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων >3,5tn του Δήμου Εορδαίας

[…]
March 30, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για Απλό ή Βιολογικό καθαρισμό στη καμπίνα οδήγησης οχημάτων <3,5 tn του Δήμου Εορδαίας

[…]
March 30, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για Απλό ή Βιολογικό καθαρισμό στη καμπίνα οδήγησης οχημάτων >3,5 tn του Δήμου Εορδαίας

[…]
March 28, 2022

Διακήρυξη φανερής- προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Ολυμπιάδας

[…]
March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για ” Έκδοση Καρτών Καυσαερίων Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για “Οδική Βοήθεια Οχημάτων <3,5 tn του Δήμου Εορδαίας"

[…]
March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για την ” Έκδοση Πιστοποιητικών Ταχογράφων Οχημάτων Δήμου Εορδαίας”

[…]
March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Συντήρηση Πυροσβεστήρων Οχημάτων και Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο