Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

May 16, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Ανθοφόρων Φυτών”

[…]
May 16, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή υπηρεσιών για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων > 3,5 tn του Δήμου Εορδαίας”

[…]
May 13, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μεταφοράς στις ανάλογες δομές και επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον”

[…]
May 13, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας»”

[…]
May 13, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δημοτικού Καταφυγίου και των ελεύθερων αδέσποτων, στην επικράτεια του Δήμου Εορδαίας”

[…]
May 13, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή υπηρεσιών φροντίδας αδέσποτων σκύλων”

[…]
May 5, 2022

21η Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Εορδαίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

[…]
May 4, 2022

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Ανθοφόρων Φυτών”.

[…]
May 4, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού και εργαλείων χειρών κοπής & συγκέντρωση προϊόντων κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση πρασίνου”

[…]
May 4, 2022

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλώσιμων μηχανημάτων πρασίνου”.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο