Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

December 4, 2020

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου”

[…]
December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ανάθεση των εργασιών Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πτολεμαϊδας”

[…]
December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ανάθεση των εργασιών Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μουρικίου”

[…]
December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ανάθεση των εργασιών Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βλάστης”

[…]
December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ανάθεση των εργασιών Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βερμίου”

[…]
December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ανάθεση των εργασιών Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής””

[…]
December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Στολών Δικυκλιστών Δημοτικής Αστυνομίας”

[…]
December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια υλικών οδοποιίας για τα συνεργεία του Δήμου Εορδαίας”

[…]
December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια υλικών για τα Συνεργεία του Δήμου για τον χρωματισμό του πολυκέντρου , Νεκροταφείων ,κόμβους, κάγκελα σχολείων, παγκάκια»

[…]
December 1, 2020

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο