Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

January 27, 2021

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας , μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»

[…]
January 4, 2021

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου ” Αποκατάσταση τομών ασφαλτικού οδοστρώματος στα διοικητικά όρια του Δ.Δ. Εορδαίας”

[…]
December 28, 2020

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου”

[…]
December 28, 2020

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου 60τμ και περιβάλλοντα χώρου 200 τμ που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη

[…]
December 14, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για “Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Εορδαίας”

[…]
December 11, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για «Ανάθεση των εργασιών συντήρησης και διαμόρφωσης των οργανωμένων κοινόχρηστων χώρων και των χώρων του δημοτικού καταφυγίου μικρών ζώων συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας»

[…]
December 11, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για “Καθαριότητα , απολύμανση & μυοκτονία υπόγειου παρκινγκ πολυκέντρου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας “

[…]
December 8, 2020

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας”

[…]
December 7, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε : Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για ” Χημικό και Μικροβιολογικό έλεγχο πόσιμου νερού και αποβλήτων για την προστασία της δημόσιας υγείας στον Δήμο Εορδαίας”

[…]
December 4, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια ειδών Πληροφορικής”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο