Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

May 7, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια βενζινοκίνητου εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”

[…]
May 7, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια κλαδευτικού εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”

[…]
May 7, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων πρασίνου”

[…]
April 22, 2021

Διακήρυξη φανερής-προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης του υπ αριθμ. 5 τεμ. Τ.Κ. Ερμακιάς

[…]
April 21, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση “Εργασιών τακτικής συντήρησης, επιτήρησης λειτουργίας και αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στις διασταυρώσεις των οδών (α) 25ης Μαρτίου και (β) Ελευθερίας/Οικοτροφείου του Δήμου Εορδαίας

[…]
April 20, 2021

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια κάδων απορριμάτων”

[…]
April 19, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Φυτοπροστατευτικού υλικού”

[…]
April 15, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση “Εργασιών τακτικής συντήρησης, επιτήρησης λειτουργίας και αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στις διασταυρώσεις των οδών (α) 25ης Μαρτίου και (β) Ελευθερίας/Οικοτροφείου του Δήμου Εορδαίας”

[…]
April 15, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση “Συντήρησης πυροσβεστήρων οχημάτων και Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
April 15, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση “Προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των Συνεργείων του Δήμου “

[…]
Accessibility
Κλείσιμο