Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

May 26, 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου : ” Συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεβοσούνου του Δήμου Εορδαίας”

[…]
May 26, 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου : ” Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας”

[…]
May 26, 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου: “Έργα συντήρησης της εσωτερικής οδοποιϊας στην Κρυόβρυση”

[…]
May 25, 2021

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμάτων”

[…]
May 20, 2021

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

[…]
May 14, 2021

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος”

[…]
May 11, 2021

Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

[…]
May 10, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο “Οδική Βοήθεια Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
May 10, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση των ιστών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Εορδαίας”

[…]
May 10, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ετήσια Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Συνεργείου των Ελαιοχρωματιστών του Δήμου για τον χρωματισμό Δημοτικών κτηρίων ,πάρκων κ.λ.π”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο