Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

July 15, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια ειδών διαβίωσης Αδέσποτων Ζώων”

[…]
July 14, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Αποκατάσταση Βλάβης Εξοπλισμού Πληροφορικής”

[…]
July 14, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργείου επισκευής κάδων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
July 14, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εργαλείων σάρωσης”

[…]
July 13, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: “Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για W.C. Προσωπικού”

[…]
July 13, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: “Προμήθεια Υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου των Μαραγκών για εργασίες όπως, για την συντήρηση στα παγκάκια που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, όπως πάρκα, παιδικές χαρές κτλ”

[…]
July 8, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια καθισμάτων εργασίας”

[…]
July 6, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργείου επισκευής κάδων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
July 6, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια εργαλείων σάρωσης”

[…]
July 6, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια πολυκαρβουνικών καθρεφτών Φ60 και Φ80 με τα εξαρτήματα στήριξης για τις ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο