Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

October 20, 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια ειδών των τμημάτων 3,5,6 και 7 της πράξης με τίτλο: “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας’

[…]
October 12, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Υδατοδεξαμενής, Αντλία Υδάτων, Έτοιμου Σκυροδέματος & Οπλισμό , για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων”

[…]
October 12, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για Επούλωση Φθορών Οδοστρωμάτων του Δήμου Εορδαίας, έτος 2021”

[…]
October 12, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Πλύσιμο βαρέων Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου”

[…]
October 12, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας”

[…]
October 12, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών”

[…]
October 11, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Σταθμού Ιατρικής της Εργασίας στον Δήμο Εορδαίας”

[…]
September 28, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης των καταστημάτων στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας Νο 5 και 6 με εμβαδόν 54,50 τμ και 55,10 τμ αντίστοιχα συνολικού προϋπολογισμού 300,00 ευρώ με το ΦΠΑ

[…]
September 13, 2021

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π : Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, ενός ΠΕ Ιατρού Παθολόγου και ένος ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου, για την κάλυψη των αναγκών των ΚΑΠΗ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας αντίστοιχα.

[…]
September 2, 2021

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ με το Π.Δ. 524/180 στο παράρτημα της “Φιλαρμονικής” Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο