Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

May 25, 2022

Προκήρυξη σύμβαση ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Ανακατασκευή και συντήρηση δρόμων Πτολεμαΐδας”

[…]
May 25, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις δημοσιότητας για το σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Εορδαίας

[…]
May 19, 2022

Διακήρυξη γα την “Παροχή γευμάτων σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας Σχολικού Έτους 2022 – 2023”

[…]
May 18, 2022

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο “Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας – Γ΄φάση”

[…]
May 18, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια σακουλών αντοχής για την Πολιτική Προστασία”

[…]
May 18, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Συνεργείου Ελαιοχρωματιστών του Δήμου”

[…]
May 16, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Ανθοφόρων Φυτών”

[…]
May 16, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή υπηρεσιών για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων > 3,5 tn του Δήμου Εορδαίας”

[…]
May 13, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μεταφοράς στις ανάλογες δομές και επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον”

[…]
May 13, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας»”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο