Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 5/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 61/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την επωνυμία ΚΕΔΕ ΝΠIΔ, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2020».

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 62/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠIΔ με την επωνυμία ΚΕΔΕ, με θέμα : «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020 και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης».

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ. Ορισμός αναδόχου.

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ,

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση υδρορροών»

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 125/2020 – Αποφασίσθηκε η χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών)

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 124/2020 – Ακύρωση της ετήσιας Εμποροπανήγυρης Πτολεμαΐδας λόγω covid 19

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 123/2020 – Παράταση μισθώσεων κοινόχρηστων χώρων

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2020 – Παράταση μισθώσεων καταστημάτων Εμπορικού Πολύκεντρου Πτολεμαΐδας.

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 121/2020 – Ρυθμίσεις Τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο