Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2020 – Γνωμοδότηση ΔΣ για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Αναρράχης

[…]
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 161/2020 – Εκμίσθωση αποθήκης στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
February 5, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 1/2021 – Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

[…]
February 5, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 19/2020 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πανδημία covid-19 (Ενημέρωση- Μέτρα Προστασίας – Πρόληψη).

[…]
February 5, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 18/2020 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά «Θέσεις επί του μεγάλου ενδιαφέροντος ανάπτυξης επενδύσεων ανανεώσιμών πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην ΠΔΜ».

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2020 – Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας..

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 159/2020 – Έγκριση συμμετοχής στην ενεργειακή κοινότητα, Αγορά συνεταιριστικού μεριδίου και έγκριση καταστατικού ενεργειακής κοινότητας.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2020 – Έγκριση δημιουργίας Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης μέσω του Γραφείου Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2020 – Ακύρωση εν μέρει της 149/2020 ΑΔΣ που αφορά την Τροποποίηση του Πρ/σμού οικ. Έτους 2020 ( ΑΟΕ 240/20 )

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2020 – Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο