Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 46/2020 – Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστητως καταβληθέντα

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 45/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριών 2020 καθώς και για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Δημάρχου.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 44/2020 – Αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.Δ. έτους 2020

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 43/2020 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 41/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων μηνός Μαρτίου .

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 40/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 2241/2019 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2020 – Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ στον Δήμο Εορδαίας κατά το σχολικό έτος 2019-20.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας»

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας», αριθμ. μελ 15/2019,προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων, ορισμός αναδόχου.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο