Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2020 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου έτους 2020.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 95/2020 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ. Αναρράχης έτους 2020.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 94/2020 – Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων αυθαιρέτου και ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου , λόγο υπαγωγής στο ν 4495/2017.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2020 – Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ 4/2019 απόφασης Τ.Κ. Ανατολικού, περί διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Εορδαίας

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2020 – Εκτέλεση προϋπολογισμού A΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 91/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 90/2020 – Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 89/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2020 – Έγκριση της 19/2020 ΑΔΣ Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισμός οικονομικού έτους 2019».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο