Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής, για το έργο «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2020 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Κλειστό φορτηγό οχήματος (βαν) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 04/2020, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2020 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση του αύλειου χώρου του 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 6/2020, προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 103/2020 – Έγκριση ή μη της 9ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ».

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 102/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 101/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ»

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 100/2020 -Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Πτολεμαίδας του Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2020 – Έγκριση ή μη της 20/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα: « 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία « Κιλας Γεωργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.» για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο