Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 116/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους λόγω covid-19 και μη χρέωση δημοτικών χώρων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 115/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους λόγω covid-19 και μη χρέωση δημοτικών χώρων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 115/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: « Οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδιών χαρών του Δήμου Εορδαίας» (ομάδα α’& β΄)

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 114/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης»

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 113/2020 – Έγκριση ή μη της 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ»

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 112/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου» με αρ. μελ. 14/2013.

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 111/2020 – Έγκριση ή μη της 16/2020 ΑΔΣ ΚΕΔΕ με τίτλο «2η Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού 2020 της Κ.Ε.Δ.Ε»

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 110/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την κάλυψη δαπανών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης μνημόσυνου για τον Καπ. Φουφα και των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων μακεδονομάχων.

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 109/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α λογω COVID 19.

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 108/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α

[…]
Accessibility
Κλείσιμο