Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 145/2020 – Αποδοχή δωρεάς τεσσάρων (4) οχημάτων από την Δ.Ε.Η.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 144/2020 – Έγκριση γενόμενης δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2020 -Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού 49.993,70 ευρώ με ΦΠΑ.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης-Εμπορίου» με αρ. μελ. 6/2018.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 141/2020 – Έγκριση ή μη 1ου Σ.Π. έγκριση προθεσμίας περάτωσης εργασιών εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαίδας».

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2020 – Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας ».

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2020 – Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας».

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για την διοργάνωση δράσης προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής, για παιδιά ηλικίας 0 εως 18 ετών σε συνεργασία με το «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας »

[…]
Accessibility
Κλείσιμο